Zamierzenia władz
STRONA: 4 z 4
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2011-11-16  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DYNÓW Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART, 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA LATA 2012-2013
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2009-11-20  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj
REGULAMIN KONKURSU
dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona ||

Ilość załadowań tej pozycji menu: 744
Ilość dokumentów w dziale: 17