Zadania publiczne
STRONA: 10 z 10
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2010-03-31  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późń. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dynów nr XXXI(186)2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2010-2011 Wójt Gminy Dynów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dynów w 2010 roku.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2009-03-11  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu na terenie Gminy Dynów

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późń.zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dynów nr XXII(130)2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2009
Wójt Gminy Dynów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu na terenie Gminy Dynów w 2009 roku
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2008-12-11  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Dynów

Z dniem 10.12.2008r. Gmina Dynów zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie określonych w Zaproszeniu Do Składania Ofert usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Dynów. (Zaproszenie obejmuje usługi dla osób starszych, usługi dla dzieci i młodzieży, wsparcie szkoleniowe)

Uprawnieni usługodawcy:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
2. Organizacje kościelne
3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

Zaproszenie do składania ofert oraz niezbędne formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej Gminy Dynów: http://gmina.dynow.pl/ lub w Urzędzie Gminy Dynów pokój nr 1.

Termin składania ofert upływa 06.01.2009r. do godz.13.00,

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Dynowie (sala narad) o godz. 10.00 dnia 22.12.2008r.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2008-12-11  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Dynów

Z dniem 10.12.2008r. Gmina Dynów zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie określonych w Zaproszeniu Do Składania Ofert usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Dynów. (Zaproszenie obejmuje usługi dla osób starszych, usługi dla dzieci i młodzieży, wsparcie szkoleniowe)

Uprawnieni usługodawcy:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
2. Organizacje kościelne
3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

Zaproszenie do składania ofert oraz niezbędne formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej Gminy Dynów: http://gmina.dynow.pl/ lub w Urzędzie Gminy Dynów pokój nr 1.

Termin składania ofert upływa 06.01.2009r. do godz.13.00,

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Dynowie (sala narad) o godz. 10.00 dnia 22.12.2008r.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona ||

Ilość załadowań tej pozycji menu: 1833
Ilość dokumentów w dziale: 49