Obwieszczenia
STRONA: 16 z 16
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2010-05-06  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

Przebudowa drogi powiatowej nr 1430R (505) Łubno – Kazimierówka – Dynów - ul. Ks. J. Ożoga w km od 00+000 do 5+145”

Stosownie do art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Gminy w Dynowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Powiatu Rzeszowskiego ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów polegającego na ,, Przebudowie drogi powiatowej nr 1430R (505) Łubno – Kazimierówka – Dynów - ul. Ks. J. Ożoga w km od 00+000 do 5+145”

Link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2007-03-02  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Wójt Gminy Dynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu na terenie Gminy Dynów w 2007 roku

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona ||

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 152