Obwieszczenia
STRONA: 2 z 14
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-06-15  |   Czas wytworzenia: 2020-06-15
Drukuj

OBWIESZCZENIE Ministera Rozwoju w sprawie inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-06-10  |   Czas wytworzenia: 2020-06-10
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 09.06.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa sieci kablowych SN 15 kV, słupów SN 15 kV i stacji transformatorowej 15/04 kV w m. Łubno gmina Dynów, powiat rzeszowski oraz w m. Nozdrzec, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-06-09  |   Czas wytworzenia: 2020-06-09
Drukuj

OGŁOSZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2020r.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-06-09  |   Czas wytworzenia: 2020-06-09
Drukuj

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy-Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-05-27  |   Czas wytworzenia: 2020-05-27
Drukuj

OBWIESZCZENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. ,,Budowa sieci kablowych SN 15kV, słupów SN 15 kV i stacji transformatorowej 15/04 kV w m. Łubno gmina Dynów, powiat rzeszowski, oraz w m. Nozdrzec, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski.”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-05-26  |   Czas wytworzenia: 2020-05-26
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 26.05.2020r. w sprawie budowy gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych 549, 547/1, 856, 858, położonych w miejscowości Pawłokoma, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-05-25  |   Czas wytworzenia: 2020-05-25
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 25.05.2020r. w sprawie budowy gazociągu zasilającego średniego ciśnienia, na działkach o numerach ewidencyjnych 3208, 3211, 3212, 2616, 2615, 2614, 2610/2, 2610/1 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-04-27  |   Czas wytworzenia: 2020-04-27
Drukuj

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz wraz z przyłączem wodociągowym oraz kolektorem odprowadzającym oczyszczone ścieki przez wylot do rzeki San"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-03-26  |   Czas wytworzenia: 2020-03-26
Drukuj

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Łubno, Gmina Dynów”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-03-25  |   Czas wytworzenia: 2020-03-25
Drukuj

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz - planowana do realizacji w obrębie działki ewid. 1714/1

link do dokumentów

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 140