Obwieszczenia
STRONA: 2 z 12
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-10-11  |   Czas wytworzenia: 2019-10-11
Drukuj

OBWIESZCZENIE o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-10-09  |   Czas wytworzenia: 2019-10-09
Drukuj

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Łubno, Gmina Dynów”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-09-30  |   Czas wytworzenia: 2019-09-30
Drukuj

OBWIESZCZENIE o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego pn. ,,Budowa sieci kablowych SN 15kV, słupów SN 15 kV i stacji transformatorowej 15/04 kV w m. Łubno gmina Dynów, powiat rzeszowski, oraz w m. Nozdrzec, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-09-30  |   Czas wytworzenia: 2019-09-30
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 30.09.2019 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa sieci kablowych SN 15kV, słupów SN 15 kV i stacji transformatorowej 15/04 kV w m. Łubno gmina Dynów, powiat rzeszowski, oraz w m. Nozdrzec, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski "

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-08-22  |   Czas wytworzenia: 2019-08-22
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 22.08.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o numerach ewidencyjnych 229, 231, 359, 360, 361, 27 położonych w miejscowości Harta, gmina Dynów"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-08-19  |   Czas wytworzenia: 2019-08-19
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 19.08.2019 w sprawie: ,, Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki o nr ewid. 454/2, 16/2, 290, 451/1, 452, 453, 454/1, 3289 w miejscowości Łubno w Gminie Dynów”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-07-30  |   Czas wytworzenia: 2019-07-30
Drukuj

Wójt Gminy Dynów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica-Wólka” na terenie działki nr ewid. 49, w miejscowości Ulanica, gmina Dynów, województwo podkarpackie

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-06-19  |   Czas wytworzenia: 2019-06-19
Drukuj

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 17 maja 2019 r. decyzji udzielającej Zarządowi Województwa Podkarpackiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-06-04  |   Czas wytworzenia: 2019-06-04
Drukuj

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej napowietrznej, linii kablowych nN w celu zasilania budynku handlowo-usługowego na działce o nr ewid. 1383 w miejscowości Harta, gmina Dynów"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-05-22  |   Czas wytworzenia: 2019-05-22
Drukuj

OBWIESZCZENIE z dnia 22 maja 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 118