Obwieszczenia
STRONA: 10 z 12
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2014-01-15  |   Czas wytworzenia: 2014-01-15
Drukuj

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2013-11-15  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

OGŁOSZENIE o otworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórko Odpadów Komunalnych w Dynowie

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2013-10-11  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

Urząd Gminy w Dynowie zawiadamia, że w okresie od 14.10.2013r. do 29.10.2013r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu rozbudowy i budowy drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedsięwzięcia:
 
-  w siedzibie Urzędu Gminy w Dynowie ul. Ks. J. Ożoga 2 , pokój nr 23 w godzinach pracy urzędu tj. od 7ºº - 15ºº;

-   na stronie internetowej gminy www.gminadynow.pl.

Uwagi i wnioski do planowanego przedsięwzięcia, opatrzone danymi osobowymi, adresem oraz datą i podpisem wnioskodawcy można zgłaszać poprzez wpisy do zeszytu udostępnionego w miejscu wyłożenia materiałów.

Wójt Gminy Dynów
mgr inż. Adam Chrobak

 

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Plan sytuacyjny - rys. 2.28

Plan sytuacyjny - rys. 2.29

Plan sytuacyjny - rys. 2.30

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2013-07-18  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Ogłoszenie konkursu w ramach „Inicjatywy Lokalne” 2013

Konkursu na wybór najlepszych pomysłów inicjatyw społecznych, które zostaną dofinansowane i zrealizowane dla Miasta i Gminy Dynów we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2013-07-04  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Gmina Dynów zapraszają na Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, który odbędzie się 12 lipca 2013 r. (piątek) w godzinach 10.00-13.00 w Urzędzie Gminy Dynów. Spotkanie poprowadzi konsultant Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2013-06-25  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

e-BOK jest BEZPŁATNĄ usługą internetową przeznaczoną dla Klientów PGNiG, dzięki której Klienci mają dostęp do aktualnych informacji dotyczących swojego konta rozliczeń za paliwo gazowe. Tutaj możesz także sprawdzić:

  • aktualną kwotę do zapłaty,
  • saldo rachunku,
  • termin płatności,
  • wykres zużycia gazu

www.ebok.pgnig.pl

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2013-06-06  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E

Budowa Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2013-05-06  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2013-04-08  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

Zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów wsi Harta gm. Dynów
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2013-03-04  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

I N F O R M A C J A

W związku z pismem Wojewody Podkarpackiego w sprawie ryzyka wystąpienia w 2013 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu dla województwa podkarpackiego, informuję że analiza wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, wykazała ryzyko przekroczenia w 2013r. dobowego poziomu dopuszczalnego w zakresie pyłu zawieszonego PM 10 na obszarze Jarosławia, Jasła, Mielca i Niska.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 113