Obwieszczenia
STRONA: 3 z 12
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-05-22  |   Czas wytworzenia: 2019-05-22
Drukuj

INFORMACJA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-05-08  |   Czas wytworzenia: 2019-05-08
Drukuj

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego z dniem 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa/ rozbudowa dróg wojewódzkich" do czasu wydania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-04-30  |   Czas wytworzenia: 2019-04-30
Drukuj

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dynów z dnia 29.04.2019 r. o finansowaniu zadań oświatowych w 2019 r.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-04-10  |   Czas wytworzenia: 2019-04-10
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 09.04.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o numerach ewidencyjnych 16/2, 290, 451/1, 452, 453, 454/1, 454/2, 3289 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-04-08  |   Czas wytworzenia: 2019-04-08
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 08.04.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o numerach ewidencyjnych 5073/3, 5073/4, 5075, 5076 położonych w miejscowości Harta, gmina Dynów"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-04-08  |   Czas wytworzenia: 2019-04-08
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 08.04.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działce o numerze ewidencyjnym 665 położonej w miejscowości Harta, gmina Dynów"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-04-01  |   Czas wytworzenia: 2019-04-01
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 01.04.2019 r. w sprawie: ,,Przebudowa słupa SN (15kV) oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN (15kV), słupowej stacji transformatorowej SN/nn (15kV/0,4kV) i elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn (0,4kV) na działce nr 149 w miejscowości Łubno, gmina Dynów”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-03-01  |   Czas wytworzenia: 2019-03-01
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 01.03.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o numerach ewidencyjnych 2996, 2077, 2835, 2834, 2836 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-03-01  |   Czas wytworzenia: 2019-03-01
Drukuj

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dynów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska w km od 0+000 do 4+910”.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-02-28  |   Czas wytworzenia: 2019-02-28
Drukuj

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dynów z dnia 29.04.2019 r . o finansowaniu zadań oświatowych w 2019 r.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: link do rejestru

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 118