Obwieszczenia
STRONA: 3 z 12
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-04-08  |   Czas wytworzenia: 2019-04-08
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 08.04.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o numerach ewidencyjnych 5073/3, 5073/4, 5075, 5076 położonych w miejscowości Harta, gmina Dynów"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-04-08  |   Czas wytworzenia: 2019-04-08
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 08.04.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działce o numerze ewidencyjnym 665 położonej w miejscowości Harta, gmina Dynów"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-04-01  |   Czas wytworzenia: 2019-04-01
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 01.04.2019 r. w sprawie: ,,Przebudowa słupa SN (15kV) oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN (15kV), słupowej stacji transformatorowej SN/nn (15kV/0,4kV) i elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn (0,4kV) na działce nr 149 w miejscowości Łubno, gmina Dynów”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-03-01  |   Czas wytworzenia: 2019-03-01
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 01.03.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o numerach ewidencyjnych 2996, 2077, 2835, 2834, 2836 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-03-01  |   Czas wytworzenia: 2019-03-01
Drukuj

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dynów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska w km od 0+000 do 4+910”.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-02-28  |   Czas wytworzenia: 2019-02-28
Drukuj

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dynów z dnia 29.04.2019 r . o finansowaniu zadań oświatowych w 2019 r.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: link do rejestru
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-02-26  |   Czas wytworzenia: 2019-02-26
Drukuj

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-02-08  |   Czas wytworzenia: 2019-02-08
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 08.02.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Przebudowa słupa SN (15kV) oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN (15kV), słupowej stacji transformatorowej SN/nn (15kV/0,4kV) i elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn (0,4kV) na działce nr 149 w miejscowości Łubno, gmina Dynów”

link do dokumentu


Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-01-28  |   Czas wytworzenia: 2019-01-28
Drukuj

Postanowienie Wójta Gminy Dynów o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska w km od 0+000 do 4+910”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-01-28  |   Czas wytworzenia: 2019-01-28
Drukuj

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska w km od 0+000 do 4+910”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 114