Uchwały Rady Gminy
STRONA: 2 z 91
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-07-07  |   Czas wytworzenia: 2019-07-07
Drukuj

UCHWAŁA NR VI(41)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej mienia komunalnego położonej w miejscowości Łubno

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-07-07  |   Czas wytworzenia: 2019-07-07
Drukuj

UCHWAŁA NR VI(40)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej mienia komunalnego położonej w miejscowości Łubno

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-07-06  |   Czas wytworzenia: 2019-07-06
Drukuj

UCHWAŁA NR VI(39)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-07-05  |   Czas wytworzenia: 2019-07-05
Drukuj

UCHWAŁA NR VI(38)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-07-05  |   Czas wytworzenia: 2019-07-05
Drukuj

UCHWAŁA NR VI(37)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-07-05  |   Czas wytworzenia: 2019-07-05
Drukuj

UCHWAŁA NR VI(36)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru, pieczęci

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-07-05  |   Czas wytworzenia: 2019-07-05
Drukuj

UCHWAŁA NR VI(35)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V(25)2019 Rady Gminy Dynów z dnia 03 kwietnia 2019r. oraz zmian budżetu gminy na 2019r.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-05-10  |   Czas wytworzenia: 2019-05-10
Drukuj

UCHWAŁA NR V(34)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-05-10  |   Czas wytworzenia: 2019-05-10
Drukuj

UCHWAŁA NR V(33)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-05-10  |   Czas wytworzenia: 2019-05-10
Drukuj

UCHWAŁA NR V(32)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dynów w roku 2019"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 8855
Ilość dokumentów w dziale: 906