Uchwały Rady Gminy
STRONA: 2 z 112
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(248)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(247)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(246)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2022r.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(245)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dynów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(244)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(243)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dynów wotum zaufania za 2021 rok

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-07-05  |   Czas wytworzenia: 2022-07-05
Drukuj

UCHWAŁA NR XL(242)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 9 maja 2022r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-07-05  |   Czas wytworzenia: 2022-07-05
Drukuj

UCHWAŁA NR XL(241)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 9 maja 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2022-2034.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-07-05  |   Czas wytworzenia: 2022-07-05
Drukuj

UCHWAŁA NR XL(240)2020 RADY GMINY DYNÓW z dnia 9 maja 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów wlasnych niepochodzących z pobranej opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-07-05  |   Czas wytworzenia: 2022-07-05
Drukuj

UCHWAŁA NR XL(239)2020 RADY GMINY DYNÓW z dnia 9 maja 2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dynów do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 8855
Ilość dokumentów w dziale: 1113