Uchwały Rady Gminy
STRONA: 2 z 96
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-01-30  |   Czas wytworzenia: 2020-01-30
Drukuj

UCHWAŁA NR XIII(87)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2019r.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-01-30  |   Czas wytworzenia: 2020-01-30
Drukuj

UCHWAŁA NR XIII(86)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dynów na rok 2020

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-01-30  |   Czas wytworzenia: 2020-01-30
Drukuj

UCHWAŁA NR XIII(85)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dynów na 2020 rok

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-01-30  |   Czas wytworzenia: 2020-01-30
Drukuj

UCHWAŁA NR XIII(84)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łubnie, poprzez włączenie do obwodu Szkoły Podstawowej w Łubnie miejscowości Wyręby

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-01-30  |   Czas wytworzenia: 2020-01-30
Drukuj

UCHWAŁA NR XIII(83)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-01-30  |   Czas wytworzenia: 2020-01-30
Drukuj

UCHWAŁA NR XIII(82)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dynów na lata 2020-2034

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-01-30  |   Czas wytworzenia: 2020-01-30
Drukuj

UCHWAŁA NR XIII(81)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dynów na 2020r.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-01-30  |   Czas wytworzenia: 2020-01-30
Drukuj

UCHWAŁA NR XIII(80)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-01-03  |   Czas wytworzenia: 2020-01-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XII(79)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy –Dynów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-01-03  |   Czas wytworzenia: 2020-01-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XII(78)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019, związanych z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy-Dynów"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 8855
Ilość dokumentów w dziale: 952