Obwieszczenia
STRONA: 1 z 20
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-04-16  |   Czas wytworzenia: 2021-04-16
Drukuj

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DYNOWA Z DNIA 15.04.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV Obwodowa I odgałęzienie od słupa 31 do stacji Dynów 13, stacji transformatorowej oraz sieci kablowej nN 0,4 kV obwód 3 wraz z przyłączami” na działkach nr ewid.: 2571, 2560, 2563/1, 2507/4, 2516, 2515/4, 2564/1, 2572, 2580, 2581, 2582, 2514, 2513, 2512, 2511, 2510, 2509, 2624/3, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2635, 2636, 2637/1, 2638/1, 2638/2, 2640/1, 2642, 2670, 2673/2 położonych w Dynowie, obręb Dynów oraz na działkach nr ewid.: 1214, 1189 położonych w miejscowości Łubno, Gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-04-08  |   Czas wytworzenia: 2021-04-08
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 08.04.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia” na działkach o numerach ewidencyjnych 3256/1, 3256/2  położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-04-01  |   Czas wytworzenia: 2021-04-01
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 01.04.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 3070, 636, 2077 w miejscowości Łubno, Gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-03-30  |   Czas wytworzenia: 2021-03-30
Drukuj

DECYZJA ZEZWOLAJĄCA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-03-30  |   Czas wytworzenia: 2021-03-30
Drukuj

OBWIESZCZENIE o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Poszerzeniu odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica -Wólka”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-03-09  |   Czas wytworzenia: 2021-03-09
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 09.03.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia” na działkach o numerach ewidencyjnych 4704, 4703, 4705, 4712 położonych w miejscowości Harta, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-03-09  |   Czas wytworzenia: 2021-03-09
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 09.03.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia” na działkach o numerach ewidencyjnych 2077, 2947, 2883, 2884 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-03-02  |   Czas wytworzenia: 2021-03-02
Drukuj

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SETRA S210

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-02-15  |   Czas wytworzenia: 2021-02-15
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 15.02.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia”, na działkach o numerach ewidencyjnych 4585, 4583/1, 4584/1, 4583/2 w miejscowości Harta w Gminie Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-02-15  |   Czas wytworzenia: 2021-02-15
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 15.02.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia”, na działkach o numerach ewidencyjnych 2505, 2506/1 w miejscowości Bachórz w Gminie Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 197