Obwieszczenia
STRONA: 1 z 22
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-09-08  |   Czas wytworzenia: 2021-09-08
Drukuj

Obwieszczenia Wójta Gminy Dynów o wydaniu w dniu 8 września 2021r. decyzji znak: RIIKPiF.6220.3.2020/2021 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica-Wólka”, na terenie działek nr ewid. 47, 48, 83 i części działek 78 i 80, w miejscowości Ulanica, gmina Dynów

Zawiadomienie – obwieszczenie

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Treść decyzji

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-09-06  |   Czas wytworzenia: 2021-09-06
Drukuj

Zarządzenie Nr 2/2021 Zarządu Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 6 września 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko Dyrektora Biura w Biurze Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-09-06  |   Czas wytworzenia: 2021-09-06
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 06.09.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:  „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr P1428R w miejscowości Łubno” na działkach o numerach ewidencyjnych 289/1, 472/2, 472/1, 471, 470, 469, 468, 466, 465, 464, 462, 463, 458, 461/2, 461/1, 460, 459, 457, 456, 454/2, 290 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-08-25  |   Czas wytworzenia: 2021-08-25
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 25.08.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:  „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr P1426R w miejscowości Harta” na działkach o numerach ewidencyjnych 2674, 2680, 5086, 5087, 5023, 4986, 4985, 4984, 4983, 4982, 4981, 4980, 4975, 4974, 4973, 4972 położonych w miejscowości Harta, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-08-25  |   Czas wytworzenia: 2021-08-25
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 25.08.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:  „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. ew. nr 2648 i 2643 w miejscowości Harta” na działkach o numerach ewidencyjnych 4848, 4852/1, 4972, 2680, 2647, 2648, 2654, 2655, 2650, 2651, 2643, 2644 położonych w miejscowości Harta oraz na działce nr ewid. 7 położonej w miejscowości Bachórz, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-08-19  |   Czas wytworzenia: 2021-08-19
Drukuj

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poszerzeniu odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica -Wólka”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-08-18  |   Czas wytworzenia: 2021-08-18
Drukuj

OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej ,,PV Łubno 2”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-08-18  |   Czas wytworzenia: 2021-08-18
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 18.08.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:  „Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Harcie” na działkach o numerach ewidencyjnych 5023, 5087 położonych w miejscowości Harta, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-08-18  |   Czas wytworzenia: 2021-08-18
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 18.08.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr P1433R” na działkach o numerach ewidencyjnych 1585, 1586/1, 1462/4, 1627, 1634 położonych w miejscowości Laskówka, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-07-26  |   Czas wytworzenia: 2021-07-26
Drukuj

OBWIESZCZENIE w sprawie ,,Budowy parku solarnego Łubno o mocy 46 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach o nr ew.: 2017/46, 2017/48, 2017/50, 2017/52 i 2017/72 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat rzeszowski”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 216