Obwieszczenia
STRONA: 1 z 29
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-01-16  |   Czas wytworzenia: 2023-01-16
Drukuj

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-01-12  |   Czas wytworzenia: 2023-01-12
Drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Poszerzeniu odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica – Wólka 1”  na tereny sąsiednich działek gruntowych  nr ewid. 22, 37/2, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 78, 79, 81, 82, 84 w miejscowości Ulanica, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-12-30  |   Czas wytworzenia: 2022-12-30
Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-12-01  |   Czas wytworzenia: 2022-12-01
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 01.12.2022r. w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa budynku kancelarii leśniczego wraz z salą edukacyjną i infrastrukturą towarzyszącą w leśnictwie Dąbrówka” na części działki o numerze ewidencyjnym  1509/8 położonej w miejscowości Dąbrówka Starzeńska, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-11-23  |   Czas wytworzenia: 2022-11-23
Drukuj

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2022 w miejscowości Łubno.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-11-08  |   Czas wytworzenia: 2022-11-08
Drukuj

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-11-04  |   Czas wytworzenia: 2022-11-04
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 04.11.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa odcinka trzonu elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV Dynów – Obwodowa 1 w celu likwidacji skrzyżowania z linią 110 kV Dynów - Trepcza” na działkach o numerach ewidencyjnych 1215, 1217, 1218 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-11-04  |   Czas wytworzenia: 2022-11-04
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 04.11.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Bachórzu” na działkach o numerach ewidencyjnych 1704/4, 1704/7 położonych w miejscowości Bachórz, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-10-24  |   Czas wytworzenia: 2022-10-24
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 24.10.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na działkach o numerach ewidencyjnych 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2490, 2541/2, 2541/3, 2541/4 położonych w miejscowości Harta, gmina Dynów.

link do dokumentu

 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-10-07  |   Czas wytworzenia: 2022-10-07
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 07.10.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa budynku kancelarii leśniczego wraz z salą edukacyjną i infrastrukturą towarzyszącą w leśnictwie Dąbrówka” na części działki o numerze ewidencyjnym  1509/8 położonej w miejscowości Dąbrówka Starzeńska, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 290