Obwieszczenia
STRONA: 1 z 24
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-01-18  |   Czas wytworzenia: 2022-01-18
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 18.01.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia” na działkach o numerach ewidencyjnych 242, 187, 186, 188/1, 163 położonych w miejscowości Pawłokoma, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-01-17  |   Czas wytworzenia: 2022-01-17
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 17.01.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia” na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 1678/2, 1701/22, 1701/23 w miejscowości Bachórz, Gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-01-17  |   Czas wytworzenia: 2022-01-17
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 17.01.2022r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na budynek Domu Seniora” na terenie inwestycji stanowiącym działkę o numerze ewidencyjnym 42/74 położonej w miejscowości Bachórz.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-01-11  |   Czas wytworzenia: 2022-01-11
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 11.01.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków oraz przyłączem elektrycznym” na działkach o numerach ewidencyjnych: 1215, 1216, 1266, 1263, 1260, 1258/1, 1258/2, 1256, 1252, 1253, 1222, 1254, 1255, 1245, 1244, 1257, 1234/1, 1231, 1230, 1228/2, 1228/5, 1228/4, 1223/9, 1223/2, 1224, 1226/2, 1226/1 położonych w miejscowości Błażowa, 1, 2/1, 2/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/10, 6/9, 4/3, 28/10, 32/1, 32/2, 33/1, 33/3, 33/2, 34/1, 35, 36, 37, 44, 28/2, 6/8, 9/11, 6/7, 10/6, 9/7, 9/13, 9/15, 10/43, 10/42, 10/21, 10/30, 10/32, 10/33, 10/34, 10/35, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/21, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 12/1 położonych w miejscowości Futoma oraz 1949, 1899/1, 1899/2, 1900, 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1910, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917/1, 1920 położonych w miejcowości Kąkolówka.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-01-11  |   Czas wytworzenia: 2022-01-11
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 11.01.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia” na terenie inwestycji stanowiącym działki  nr ewid. 3774/3, 3774/2, 3774/1 w miejscowości Harta, Gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-12-27  |   Czas wytworzenia: 2021-12-27
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 27.12.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia” na terenie inwestycji stanowiącym działki  nr ewid. 1701/20, 1701/14 w miejscowości Bachórz, Gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-11-19  |   Czas wytworzenia: 2021-11-19
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 19.11.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1428R w miejscowości Łubno” na działkach o numerach ewidencyjnych 289/1, 472/2, 472/1, 471, 470, 469, 468, 466, 465, 464, 462, 463, 458, 461/2, 461/1, 460, 459, 457, 456, 454/2, 290 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-11-18  |   Czas wytworzenia: 2021-11-18
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 18.11.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia” na działkach o numerach ewidencyjnych 3774/3, 3774/2, 3774/1 położonych w miejscowości Harta, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-11-18  |   Czas wytworzenia: 2021-11-18
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 18.11.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia” na działkach o numerach ewidencyjnych 1678/2, 1701/22, 1701/23 położonych w miejscowości Bachórz, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-11-10  |   Czas wytworzenia: 2021-11-10
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 10.11.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. ew. nr 2648 i 2643 w miejscowości Harta” na działkach o numerach ewidencyjnych 4848, 4852/1, 4972, 2680, 2647, 2648, 2654, 2655, 2650, 2651, 2643, 2644 położonych w miejscowości Harta oraz na działce nr ewid. 7 położonej w miejscowości Bachórz, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 236