Obwieszczenia
STRONA: 1 z 28
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-09-27  |   Czas wytworzenia: 2022-09-27
Drukuj

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-09-26  |   Czas wytworzenia: 2022-09-26
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 26.09.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa odcinka trzonu elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV Dynów – Obwodowa 1 w celu likwidacji skrzyżowania z linią 110 kV Dynów - Trepcza” na działkach o numerach ewidencyjnych 1215, 1217, 1218 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-31  |   Czas wytworzenia: 2022-08-31
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 31.08.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych i napowietrznych SN 15kV, nn 0,4 kV wraz z przyłączami, złączami licznikowymi oraz słupami. Przebudowa istniejących stacji transformatorowych w miejscowości Łubno, gmina Dynów” na działkach o numerach ewidencyjnych 2818, 2827, 2077, 2834, 2997/1, 2835, 2837, 2838, 2839, 2994, 2840, 2846, 2862, 2989, 2861, 2863, 2864/2, 2864/1, 2866, 2867, 2869, 2873, 2878, 2879, 2880, 2881/2, 2881/1, 2882, 2947, 2950, 2951, 2970, 2969, 2968, 2967, 2953, 2960, 2961, 2199, 2185, 2184, 2178/1, 2178/2, 2172/1, 2171/1, 2136/1, 2101, 2100, 2099, 2076/2, 2017/77, 2076/1, 2075, 2074, 2017/30, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2095/1, 2068, 2095/2, 2094, 2093, 2083/1, 2082, 2081, 2090, 2033, 2034, 2035, 2063, 1994, 2062 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-09  |   Czas wytworzenia: 2022-08-09
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 09.08.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Bachórzu” na działkach o numerach ewidencyjnych 1704/4, 1704/7 położonych w miejscowości Bachórz, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-09  |   Czas wytworzenia: 2022-08-09
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 09.08.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na działkach o numerach ewidencyjnych 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2490, 2541/2, 2541/3, 2541/4 położonych w miejscowości Harta, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-05  |   Czas wytworzenia: 2022-08-05
Drukuj

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z terenu  Gminy Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-01  |   Czas wytworzenia: 2022-08-01
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 01.08.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz polegająca na budowie chodnika – budowa kładki w miejscowości Harta km 43+595 – 44+105”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-07-19  |   Czas wytworzenia: 2022-07-19
Drukuj

POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY HYŻNE z dnia 15.07.2022r. dotyczące budowy i rozbudowy dróg.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-06-30  |   Czas wytworzenia: 2022-06-30
Drukuj

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych ze złoża ,,Ulanica-1”  na działce nr ewid. 2468/8, w miejscowości Ulanica, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-06-29  |   Czas wytworzenia: 2022-06-29
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 29.06.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych i napowietrznych SN 15kV, nn 0,4 kV wraz z przyłączami, złączami licznikowymi oraz słupami. Przebudowa istniejących stacji transformatorowych w miejscowości Łubno, gmina Dynów” na działkach o numerach ewidencyjnych 2818, 2827, 2077, 2834, 2997/1, 2835, 2837, 2838, 2839, 2994, 2840, 2846, 2862, 2989, 2861, 2863, 2864/2, 2864/1, 2866, 2867, 2869, 2873, 2878, 2879, 2880, 2881/2, 2881/1, 2882, 2947, 2950, 2951, 2970, 2969, 2968, 2967, 2953, 2960, 2961, 2199, 2185, 2184, 2178/1, 2178/2, 2172/1, 2171/1, 2136/1, 2101, 2100, 2099, 2076/2, 2017/77, 2076/1, 2075, 2074, 2017/30, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2095/1, 2068, 2095/2, 2094, 2093, 2083/1, 2082, 2081, 2090, 2033, 2034, 2035, 2063, 1994, 2062 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów.

link do dokumentuPodmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 277