Obwieszczenia
STRONA: 1 z 19
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-01-22  |   Czas wytworzenia: 2021-01-22
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 22.01.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych i napowietrznych SN 15kV, budowa słupów SN oraz przebudowa istniejących stacji transformatorowych w m. Łubno” na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 2061, 2062, 2035, 2034, 2081, 2017/30, 2017/69, 2076/2, 2099, 2078/2, 2077, 2101, 2136/1, 2171/1, 2172/1, 2172/2, 2199, 2961, 2960, 2879, 2880, 2739, 2749, 2740/3 w miejscowości Łubno, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-01-22  |   Czas wytworzenia: 2021-01-22
Drukuj

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dynów z dnia 22.01.2021r. o wydanym postanowieniu w sprawie budowy parku solarnego w Łubnie o mocy 46 MW

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-01-22  |   Czas wytworzenia: 2021-01-22
Drukuj

Informacja Wójta Gminy Dynów z dnia 22.01.2021r. w sprawie budowy parku solarnego w Łubnie o mocy 46 MW

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-01-21  |   Czas wytworzenia: 2021-01-21
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 21.01.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia”, na działkach o numerach ewidencyjnych 818/3, 819, 823, 831, 826, 827/3, 827/4 w miejscowości Pawłokoma w Gminie Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-01-07  |   Czas wytworzenia: 2021-01-07
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-12-18  |   Czas wytworzenia: 2020-12-18
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 18.12.2020r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia” na działkach o numerach ewidencyjnych 4585, 4583/1, 4584/1, 4583/2  położonych w miejscowości Harta, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-12-18  |   Czas wytworzenia: 2020-12-18
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-12-17  |   Czas wytworzenia: 2020-12-17
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 17.12.2020r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia” na działkach o numerach ewidencyjnych 2506/1, 2505 położonych w miejscowości Bachórz, gmina Dynów


link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-12-09  |   Czas wytworzenia: 2020-12-09
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 09.12.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi publicznej powiatowej Nr 1427R w miejscowości Ulanica - góra na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 1750, 217, 215, 204, 200, 203, 202, 199, 191, 189, 190, 188, 187, 186, 185, 184, 100, 96/2, 96/1, 92, 91, 90, 89, 88, 44, 45, 50, 43, 42 13, 14, 15 w miejscowości Ulanica w Gminie Dynów na wniosek Gminy Dynów”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-12-03  |   Czas wytworzenia: 2020-12-03
Drukuj

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej ,,PV Łubno 1”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 183