Obwieszczenia
STRONA: 1 z 16
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-09-17  |   Czas wytworzenia: 2020-09-17
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 17.09.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej 20201 KRZ_DYNOW_LUBNO wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania” na działce o numerze ewidencyjnym 2853 położonej w miejscowości Łubno, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-09-11  |   Czas wytworzenia: 2020-09-11
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 11.09.2020r. w sprawie inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oraz przebudowa elektroenergetycznych sieci napowietrznych oraz kablowych nN, stanowisk słupowych nN w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa na izolowaną linii 0,4 kV zasilanej od stacji „Kazimierówka 1” obwód nr 1, wymiana stanowisk słupowych na nowe” na działkach o numerach ewidencyjnych 1306, 1240, 1180/2, 1180/1, 1151, 1182, 1183, 1147/3, 1146, 1145, 1144, 1143, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1253, 1254, 1255, 1259, 1261, 1262, 1265, 1266, 1267, 1269, 1271, 1272, 1274, 1276, 1277/2, 1278, 1279 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-09-07  |   Czas wytworzenia: 2020-09-07
Drukuj

ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej ,,PV Łubno 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 2 MW z możliwością podziału na dwie osobne elektrownie na działkach o nr: 3115 oraz 3116 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat rzeszowski

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-09-04  |   Czas wytworzenia: 2020-09-04
Drukuj

ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Poszerzeniu odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica - Wólka”  na terenie działek nr ewid.47,48,83 i części działki 78 w miejscowości Ulanica, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-09-04  |   Czas wytworzenia: 2020-09-04
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 04.09.2020r. w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Rozbiórka zniszczonego mostu i budowa nowego przepustu w miejscowości Łubno na potoku Łubienka w ciągu drogi gminnej Nr 108327R Łubno-Kiełbasówka w km 0+740” na działkach o numerze ewid. 636, 3004, 3005, 3006, 3012, 3136/2, 3288 położonych w miejscowości Łubno

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-08-31  |   Czas wytworzenia: 2020-08-31
Drukuj

POSTANOWIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie parku solarnego Łubno o mocy 46 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach o nr ew.: 2017/46, 2017/48, 2017/50, 2017/52 i 2017/72 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat rzeszowski”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-08-31  |   Czas wytworzenia: 2020-08-31
Drukuj

POSTANOWIENIE w sprawie zawieszenia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie parku solarnego Łubno o mocy 46 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach o nr ew.: 2017/46, 2017/48, 2017/50, 2017/52 i 2017/72 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat rzeszowski"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-08-25  |   Czas wytworzenia: 2020-08-25
Drukuj

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej ,,PV Łubno 1” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1 MW zlokalizowaną na działce o nr ew.:3064/2 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat rzeszowski

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-08-24  |   Czas wytworzenia: 2020-08-24
Drukuj

OBWlESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP z dnia 19.08.2020 r. w sprawie sprostowania decyzji własnej z dnia 03.08.2020 r., znak RZ.ZUZ.3.4210.223.2020.JS

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-08-17  |   Czas wytworzenia: 2020-08-17
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 13.08.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci kablowej średniego napięcia SN i niskiego napięcia nN z słupową stacją transformatorową Łubno 9” na działkach o numerach ewidencyjnych 387, 389, 384, 401, 382, 381, 377, 376, 375, 374, 373, 372/2, 369/1, 372/1, 370, 371, 348/4, 326, 340, 341/2, 341/1, 343, 310/3, 311/2 położonych w miejscowości Wyręby, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 152