Obwieszczenia
STRONA: 1 z 13
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-03-26  |   Czas wytworzenia: 2020-03-26
Drukuj

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Łubno, Gmina Dynów”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-03-25  |   Czas wytworzenia: 2020-03-25
Drukuj

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz - planowana do realizacji w obrębie działki ewid. 1714/1

link do dokumentów

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-03-13  |   Czas wytworzenia: 2020-03-13
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 13.03.2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-02-26  |   Czas wytworzenia: 2020-02-26
Drukuj

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-12-12  |   Czas wytworzenia: 2019-12-12
Drukuj

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA pn ,,Budowa parku solarnego Łubno o mocy 46 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach o nr ew.: 2017/46, 2017/48, 2017/50, 2017/52 i 2017/72 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat rzeszowski”
 
link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-12-04  |   Czas wytworzenia: 2019-12-04
Drukuj

POSTANOWIENIE w sprawie: ,,Budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w ilości 1470 stanowisk tj. 205,80 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 67, 68, 70 obręb Ulanica, gmina Dynów, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie„

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-12-04  |   Czas wytworzenia: 2019-12-04
Drukuj

OBWIESZCZENIE w sprawie: ,,Budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w ilości 1470 stanowisk tj. 205,80 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 67, 68, 70 obręb Ulanica, gmina Dynów, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie„

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-11-26  |   Czas wytworzenia: 2019-11-26
Drukuj

Informacja w sprawie inwestycji celu publicznego pn.”Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV Dynów-Bachórz od słupa 83 do słupa 102”
 
link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-11-18  |   Czas wytworzenia: 2019-11-18
Drukuj

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica - Wólka”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-11-13  |   Czas wytworzenia: 2019-11-13
Drukuj


Postanowienie celem zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. ,,Budowa sieci kablowych SN 15kV, słupów SN 15 kV i stacji transformatorowej 15/04 kV w m. Łubno gmina Dynów, powiat rzeszowski, oraz w m. Nozdrzec, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 122