Obwieszczenia
STRONA: 1 z 9
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2018-12-20  |   Czas wytworzenia: 2018-12-20
Drukuj

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/ rozbudowa dróg wojewódzkich"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2018-12-18  |   Czas wytworzenia: 2018-12-18
Drukuj

OBWIESZCZENIE w sprawie usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2018-11-30  |   Czas wytworzenia: 2018-11-30
Drukuj

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2018-11-16  |   Czas wytworzenia: 2018-11-16
Drukuj

OBWIESZCZENIE w sprawie umorzonia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek P4 Sp. z o.o. o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE7008_B planowanej w miejscowości Harta na działce 1826 w miejscowości Harta, gmina Dynów”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2018-11-16  |   Czas wytworzenia: 2018-11-16
Drukuj

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE7008_B planowanej na działce 1826 w miejscowości Harta, gmina Dynów”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2018-11-08  |   Czas wytworzenia: 2018-11-08
Drukuj

OBWIESZCZENIE o zawarciu porozumienia w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska w km od 0+000 do 4+910” realizowanego na obszarze gminy Dynów oraz miasta Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2018-11-08  |   Czas wytworzenia: 2018-11-08
Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska w km od 0+000 do 4+910” realizowanego na obszarze gminy Dynów oraz miasta Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2018-10-29  |   Czas wytworzenia: 2018-10-29
Drukuj

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w finansowaniu zadań oświatowych w 2018 roku

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2018-10-03  |   Czas wytworzenia: 2018-10-03
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 03.10.2018r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2018-09-17  |   Czas wytworzenia: 2018-09-17
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 14.09.2018r. w sprawie: ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 84