Ośw. za rok 2014
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2015-07-23  |   Czas wytworzenia: 2015-07-23
Drukuj

1.Krystyna Sówka - Wójt Gminy Dynów

2.Beata Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Dynów

3.Łucja Bachurska - Radna

4.Zygmunt Banaś - Radny

5.Adam Chruszcz - Radny

6.Piotr Ciupak - Radny

7.Franciszek Domin - Radny

8.Jacek Kamiński - Radny

9.Wiesław Kiełbasa - Radny

10.Stanisław Myćka - Radny

11.Janina Ostafińska - Radna

12.Małgorzata Pancerz - Radna

13.Franciszek Pilip - Radny

14.Tadeusz Pudysz - Radny

15.Jacek Stochmal - Radny

16.Piotr Śliwa - Radny

17.Lesław Iwański - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej

18.Zygmunt Jan Prokop - Sekretarz Gminy Dynów

19.Wojciech Robert Cymbalista - Skarbnik Gminy Dynów

20.Józef Zbigniew Stolarczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bachórzu

21.Krzysztof Kędzierski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Harcie

22.Roman Mryczko - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Łubnie

23.Marek Mołoń - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Pawłokomie

24.Grzegorz Marszałek - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Dylągowej

25.Bogdan Sieńko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Harcie

26.Małgorzata Bury - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskówce

27.Małgorzata Sękowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulanicy

28.Dorota Polityńska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie

29.Mariola Kaczor - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie

30.Adam Paweł Kiełbasa - Kierownik Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie

31.Paweł Banaś - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Dylągowej - wz. Dyrektor

32.Zygmunt Zimoń - Sekretarz Gminy Dynów

33.Adam Ostafiński - Inspektor

34.Zygmunt Zimoń - Sekretarz Gminy Dynów

35.Paweł Banaś - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Dylągowej - wz. Dyrektor

36.Danuta Błotnicka - Kierownik Referatu Oświaty

37.Paweł Banaś - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Dylągowej - wz. Dyrektor

38.Jan Solarz - Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Promocji i Funduszy Pomocowych

39.Małgorzata Sękowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulanicy - p.o. Dyrektora Szkoły

40.Magdalena Gwóźdź - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulanicy

41.Józef Michał Sarnicki - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Dylągowej

42.Adam Warzybok - Sekretarz Gminy Dynów

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: link do rejestru

Ilość załadowań tej pozycji menu: 0
Ilość dokumentów w dziale: 1