Ośw. za rok 2018
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-07-19  |   Czas wytworzenia: 2019-07-19
Drukuj

1.Wojciech Piech - Wójt Gminy Dynów

2.Franciszek Pilip - Przewodniczący Rady Gminy Dynów

3.Adam Chruszcz - Radny

4.Adam Piorun - Radny

5.Beata Skiba - Radna

6.Jacek Stochmal - Radny

7.Jan Chrapek - Radny

8.Lucyna Tworzydło - Radna

9.Maria Pałac - Radna

10.Piotr Ciupak - Radny

11.Piotr Śliwa - Radny

12.Robert Potoczny - Radny

13.Tadeusz Pudysz - Radny

14.Waldemar Paściak - Radny

15.Wiesław Kiełbasa - Radny

16.Zygmunt Banaś - Radny

17.Wiesław Walat - Zastępca Wójta Gminy Dynów

18.Wojciech Robert Cymbalista - Skarbnik Gminy Dynów

19.Józef Zbigniew Stolarczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bachórzu

20.Krzysztof Kędzierski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie

21.Roman Mryczko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubnie

22.Marek Mołoń - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pawłokomie

23.Józef Michał Sarnicki - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dylągowej

24.Lesław Iwański - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej

25.Beata Hadam - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie

26.Małgorzata Bury - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskówce

27.Magdalena Gwóźdź - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulanicy

28.Dorota Polityńska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie

29.Mariola Kaczor - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie

30.Adam Paweł Kiełbasa - Kierownik Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie

31.Adam Ostafiński - Kierownik Referatu Podatkowego

32.Danuta Błotnicka - Kierownik Referatu Oświaty

33.Barbara Graczyk - Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 0
Ilość dokumentów w dziale: 1