Czcionka:

Kontrast:

Sprawy obywatelskie

Opublikowano 6 lipca 2023, 03:34
ZAWIADOMIENIEDataLink
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję na dzień 22 czerwca 2023 r., 51 Sesję Rady Gminy Dynów na godz. 9.00 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie.2023-06-14 link do dokumentu
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję na dzień 21 kwietnia 2023 r., 50 Sesję Rady Gminy Dynów na godz. 9.00 w sali Urzędu Gminy w Dynowie2023-04-13link do dokumentu
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zwołuję na dzień 10 marca 2023 r., XLIX Sesję Rady Gminy Dynów na godz. 10.00 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie2023-03-03link do dokumentu
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień 30 stycznia 2023r. XLVIII Sesję Rady Gminy Dynów na godz. 9.30 w sali Urzędu Gminy w Dynowie.2023-01-24link do dokumentu