Uchwały Rady Gminy
STRONA: 1 z 93
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-12-09  |   Czas wytworzenia: 2019-12-09
Drukuj

UCHWAŁA NR XI(70)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2019r.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-11-29  |   Czas wytworzenia: 2019-11-29
Drukuj

UCHWAŁA NR X(69)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 31 października 2019r. w sprawie deklaracji udzielenia zgody na nabycie nieruchomości w licytacji komorniczej

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-11-29  |   Czas wytworzenia: 2019-11-29
Drukuj

UCHWAŁA NR X(68)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 31 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej numerem 2468/10 położonej w miejscowości Ulanica

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-11-29  |   Czas wytworzenia: 2019-11-29
Drukuj

UCHWAŁA NR X(67)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 31 października 2019r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-11-29  |   Czas wytworzenia: 2019-11-29
Drukuj

UCHWAŁA NR X(66)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 31 października 2019r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-11-29  |   Czas wytworzenia: 2019-11-29
Drukuj

UCHWAŁA NR X(65)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 31 października 2019r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-11-29  |   Czas wytworzenia: 2019-11-29
Drukuj

UCHWAŁA NR X(64)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 31 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2019r.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-11-04  |   Czas wytworzenia: 2019-11-04
Drukuj

UCHWAŁA NR IX(63)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 2 października 2019r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dynów w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokości i warunków przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-11-04  |   Czas wytworzenia: 2019-11-04
Drukuj

UCHWAŁA NR IX(62)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 2 października 2019r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019, związanych z realizacją zadania pn. "Budowa Domu Przedpogrzebowego w miejscowości Dylągowa"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-11-04  |   Czas wytworzenia: 2019-11-04
Drukuj

UCHWAŁA NR IX(61)2019 RADY GMINY DYNÓW z dnia 2 października 2019r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 8855
Ilość dokumentów w dziale: 925