Uchwały Rady Gminy
STRONA: 1 z 111
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(252)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa położonej na terenie Gminy Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(251)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(250)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(249)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(248)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(247)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(246)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2022r.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(245)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dynów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(244)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-08-03  |   Czas wytworzenia: 2022-08-03
Drukuj

UCHWAŁA NR XLI(243)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dynów wotum zaufania za 2021 rok

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 8855
Ilość dokumentów w dziale: 1107