Uchwały Rady Gminy
STRONA: 1 z 100
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-12-23  |   Czas wytworzenia: 2020-12-23
Drukuj

UCHWAŁA NR XXVI(143)2020 RADY GMINY DYNÓW z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dynów lub  jej jednostkom organizacyjnym oraz określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-12-23  |   Czas wytworzenia: 2020-12-23
Drukuj

UCHWAŁA NR XXVI(142)2020 RADY GMINY DYNÓW z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-12-23  |   Czas wytworzenia: 2020-12-23
Drukuj

UCHWAŁA NR XXVI(141)2020 RADY GMINY DYNÓW z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-12-23  |   Czas wytworzenia: 2020-12-23
Drukuj

UCHWAŁA NR XXVI(140)2020 RADY GMINY DYNÓW z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-12-23  |   Czas wytworzenia: 2020-12-23
Drukuj

UCHWAŁA NR XXVI(139)2020 RADY GMINY DYNÓW z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-11-23  |   Czas wytworzenia: 2020-11-23
Drukuj

UCHWAŁA NR XXV(138)2020 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 października 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2020r.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-11-23  |   Czas wytworzenia: 2020-11-23
Drukuj

UCHWAŁA NR XXV(137)2020 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 października 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV(134)2020 Rady Gminy Dynów z dnia 16.10.2020r.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-11-12  |   Czas wytworzenia: 2020-11-12
Drukuj

UCHWAŁA NR XXIV(136)2020 RADY GMINY DYNÓW z dnia 16 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Dynów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie Bachórz

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-11-12  |   Czas wytworzenia: 2020-11-12
Drukuj

UCHWAŁA NR XXIV(135)2020 RADY GMINY DYNÓW z dnia 16 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Dynów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie Ulanica

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-11-12  |   Czas wytworzenia: 2020-11-12
Drukuj

UCHWAŁA NR XXIV(134)2020 RADY GMINY DYNÓW z dnia 16 października 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2020r.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 8855
Ilość dokumentów w dziale: 998