Zarządzenia
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-01-24  |   Czas wytworzenia: 2022-01-24
Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmina Dynów na rok szkolny 2022/2023

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-01-24  |   Czas wytworzenia: 2022-01-24
Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dynów w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Ulanicy - Fundacji Akademia Umiejętności.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2021-01-28  |   Czas wytworzenia: 2021-01-28
Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 8/2021 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmina Dynów na rok szkolny 2021/2022

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-04-20  |   Czas wytworzenia: 2020-04-20
Drukuj

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Dynów z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wstrzymania poboru podatków lokalnych przez inkasentów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2020-03-26  |   Czas wytworzenia: 2020-03-26
Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 21/2020 Wójta Gminy Dynów z dnia 16 marca 2020r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2006-06-14  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj
ZARZĄDZENIE Nr 12/2006 Wójta Gminy Dynów z dnia 30 marca 2006r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 515
Ilość dokumentów w dziale: 6