Zamierzenia władz
STRONA: 3 z 3
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2013-10-22  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2012-04-19  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj
PROJEKT ROZPRZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2011-11-16  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DYNÓW Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART, 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA LATA 2012-2013
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2009-11-20  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj
REGULAMIN KONKURSU
dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona ||

Ilość załadowań tej pozycji menu: 744
Ilość dokumentów w dziale: 14