Czcionka:

Kontrast:

Komisje rady gminy

Opublikowano 5 lipca 2023, 03:23

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład komisji:

Skiba Beata Przewodniczący komisji
Paściak WaldemarZ-ca Przewodniczącego
Piorun Adam
Stochmal Jacek
Tworzydło Lucyna
Członkowie komisji

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
– legalności,
– gospodarności,
– rzetelności,
– celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Skład komisji:

Piorun AdamPrzewodniczący komisji
Potoczny RobertZ-ca Przewodniczącego
Pudysz Tadeusz
Stochmal Jacek
Śliwa Piotr
Członkowie komisji

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Rolnictwa

Skład komisji:

Stochmal JacekPrzewodniczący komisji
Skiba BeataZ-ca Przewodniczącego
Banaś Zygmunt
Ciupak Piotr
Pałac Maria
Członkowie komisji

Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów

Skład komisji:

Tworzydło LucynaPrzewodniczący komisji
Pałac MariaZ-ca Przewodniczącego
Chrapek Jan
Chruszcz Adam
Kiełbasa Wiesław
Paściak Waldemar
Potoczny Robert
Piorun Adam
Pudysz Tadeusz
Śliwa Piotr
Członkowie komisji