Czcionka:

Kontrast:

Wybory samorządowe 2024

Opublikowano 3 stycznia 2024, 09:57

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.– kalendarz wyborczy

Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych, zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

ZARZĄDZENIE NR 13/2024 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 6 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dynów z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dynowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 7 lutego 2024r.

Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 140/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki Nr 1 do postanowienia Nr 139/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 lutego 2024 r.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Dynowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

POSTANOWIENIE NR 143/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 1 marca 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Dynowie

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dynowie z dnia 4 marca 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 8 marca 2024 r

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Dynowie z dnia 14 marca 2024 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dynowie z dnia 15 marca 2024 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dynów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 154/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki Nr 145 – 154 gm. Dynów do postanowienia nr 154/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 18 marca 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 155/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Protokół z wyborów do Rady Gminy Dynów

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gmin y Dynów

Formularze:

Formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Formularz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-01-31 16:35:12 Zofia Kalawska-Sekretarz Gminy Aktualizacja danych
2024-02-01 20:58:25 Zofia Kalawska-Sekretarz Gminy Aktualizacja danych
2024-02-08 14:25:00 Zofia Kalawska-Sekretarz Gminy Aktualizacja danych
2024-02-09 23:45:08 Zofia Kalawska-Sekretarz Gminy Aktualizacja danych
2024-02-28 21:22:15 Zofia Kalawska-Sekretarz Gminy Aktualizacja danych
2024-03-04 17:22:22 Zofia Kalawska-Sekretarz Gminy Wprowadzanie danych