Czcionka:

Kontrast:

Budżet gminy

Opublikowano 6 lipca 2023, 03:43
Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Dynów z dnia 27 marca 2023r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2022r. i informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów.link do dokumentu
BILANS za 2022 r.Bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Dynów za 2022r.

Bilans wykonania budżetu Gminy Dynów za 2022r.

Rachunek zysków i strat Gminy Dynów za 2022r.

Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”

Zestawienie zmian funduszu Gminy Dynów za 2022r.
INFORMACJA DODATKOWA za 2022r.