Czcionka:

Kontrast:

Wybory Sejmu i Senatu 2023

Opublikowano 25 sierpnia 2023, 09:47

Link do PKW

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023 roku. – kalendarz wyborczy z 8 sierpnia 2023r.

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 30 sierpnia 2023r.

Obwieszczenie Wójta gminy Dynów z dnia 15 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2023r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 15 września 2023r.

Postanowienie 82/2023 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja z Krajowego Biura Wyborczego – Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach – stanowiący załącznik do UCHWAŁY NR 71/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego – do pobrania poniżej.

Skład obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dynów.

Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością.


Formularze:


Postanowienie nr 83/2023 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 23 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 56 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-09-01 15:20:40 Z.Kalawska-Sekretarz Gminy Wprowadzanie danych
2023-10-07 14:20:44 Z.Kalawska-Sekretarz Gminy Aktualizacja danych
2023-10-09 15:12:07 Z.Kalawska-Sekretarz Gminy Wprowadzanie danych