Czcionka:

Kontrast:

Statut i regulamin

Opublikowano 5 lipca 2023, 05:50
STATUT GMINY DYNÓW
UCHWAŁA NR XXXVII (222)2022
RADY GMINY DYNÓW
z dnia 7 lutego 2022 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dynów
Link do dokumentu