Czcionka:

Kontrast:

Statut i regulamin

Opublikowano 5 lipca 2023, 05:50
STATUT GMINY DYNÓW
UCHWAŁA NR III / 13 / 2002
RADY GMINY W DYNOWIE
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Dynów
Link do dokumentu
STATUT GMINY DYNÓW
Uchwała Nr XXVII(206)2001
Rady Gminy w Dynowie
z dnia 28 sierpnia 2001 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Link do dokumentu