Czcionka:

Kontrast:

TABLICA OGŁOSZEŃ

Opublikowano 4 stycznia 2024, 02:18

Kategorie ogłoszeń

Informacje rady gminy

Postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenia/Informacje innych organów

Konsultacje społeczne

Ogłoszenia pozostałe

Ostatnio dodane ogłoszenia