Obwieszczenia
STRONA: 1 z 29
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-11-08  |   Czas wytworzenia: 2022-11-08
Drukuj

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-11-04  |   Czas wytworzenia: 2022-11-04
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 04.11.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa odcinka trzonu elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV Dynów – Obwodowa 1 w celu likwidacji skrzyżowania z linią 110 kV Dynów - Trepcza” na działkach o numerach ewidencyjnych 1215, 1217, 1218 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-11-04  |   Czas wytworzenia: 2022-11-04
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 04.11.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Bachórzu” na działkach o numerach ewidencyjnych 1704/4, 1704/7 położonych w miejscowości Bachórz, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-10-24  |   Czas wytworzenia: 2022-10-24
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 24.10.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na działkach o numerach ewidencyjnych 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2490, 2541/2, 2541/3, 2541/4 położonych w miejscowości Harta, gmina Dynów.

link do dokumentu

 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-10-07  |   Czas wytworzenia: 2022-10-07
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 07.10.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa budynku kancelarii leśniczego wraz z salą edukacyjną i infrastrukturą towarzyszącą w leśnictwie Dąbrówka” na części działki o numerze ewidencyjnym  1509/8 położonej w miejscowości Dąbrówka Starzeńska, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-10-05  |   Czas wytworzenia: 2022-10-05
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 05.10.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz polegająca na budowie chodnika – budowa kładki w miejscowości Harta km 43+595 – 44+105”.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-10-05  |   Czas wytworzenia: 2022-10-05
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 05.10.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na budynek Domu Seniora” na działce o numerze ewidencyjnym 42/74 położonej w miejscowości Bachórz, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-09-29  |   Czas wytworzenia: 2022-09-29
Drukuj

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie oczyszczalni ścieków.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-09-27  |   Czas wytworzenia: 2022-09-27
Drukuj

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2022-09-26  |   Czas wytworzenia: 2022-09-26
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 26.09.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa odcinka trzonu elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV Dynów – Obwodowa 1 w celu likwidacji skrzyżowania z linią 110 kV Dynów - Trepcza” na działkach o numerach ewidencyjnych 1215, 1217, 1218 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 285