Obwieszczenia
STRONA: 1 z 11
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-08-22  |   Czas wytworzenia: 2019-08-22
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 22.08.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o numerach ewidencyjnych 229, 231, 359, 360, 361, 27 położonych w miejscowości Harta, gmina Dynów"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-08-19  |   Czas wytworzenia: 2019-08-19
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 19.08.2019 w sprawie: ,, Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki o nr ewid. 454/2, 16/2, 290, 451/1, 452, 453, 454/1, 3289 w miejscowości Łubno w Gminie Dynów”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-07-30  |   Czas wytworzenia: 2019-07-30
Drukuj

Wójt Gminy Dynów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica-Wólka” na terenie działki nr ewid. 49, w miejscowości Ulanica, gmina Dynów, województwo podkarpackie

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-06-19  |   Czas wytworzenia: 2019-06-19
Drukuj

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 17 maja 2019 r. decyzji udzielającej Zarządowi Województwa Podkarpackiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-06-04  |   Czas wytworzenia: 2019-06-04
Drukuj

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej napowietrznej, linii kablowych nN w celu zasilania budynku handlowo-usługowego na działce o nr ewid. 1383 w miejscowości Harta, gmina Dynów"

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-05-22  |   Czas wytworzenia: 2019-05-22
Drukuj

OBWIESZCZENIE z dnia 22 maja 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-05-22  |   Czas wytworzenia: 2019-05-22
Drukuj

INFORMACJA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-05-08  |   Czas wytworzenia: 2019-05-08
Drukuj

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego z dniem 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa/ rozbudowa dróg wojewódzkich" do czasu wydania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Wójt Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-04-30  |   Czas wytworzenia: 2019-04-30
Drukuj

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dynów z dnia 29.04.2019 r. o finansowaniu zadań oświatowych w 2019 r.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2019-04-10  |   Czas wytworzenia: 2019-04-10
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 09.04.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o numerach ewidencyjnych 16/2, 290, 451/1, 452, 453, 454/1, 454/2, 3289 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 104