Czcionka:

Kontrast:

Geografia, historia, oświata

Opublikowano 3 lipca 2023, 01:16

Geografia gminy

Gmina Dynów administracyjnie położona jest w powiecie rzeszowskim województwa podkarpackiego. Zajmuje obszar 11 887 ha i zamieszkuje 7 452 osób. W skład gminy wchodzi dziewięć sołectw. Są to: Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, Pawłokoma, Ulanica, Wyręby. Graniczy z gminami: Hyżne, Błażowa, Bircza, Jawornik Polski, Nozdrzec, Dubiecko. Obszar gminy położony w karpackiej części Dorzecza Sanu, na pograniczu Pogórza Dynowsko – Przemyskiego i Przemyskiego, charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźba terenu. Najwyższe wzniesienie wynosi 415 m n.p.m. Przez teren gminy przebiega rzeka San mająca w niektórych miejscach charakter górski. Wraz ze swoimi dopływami nadaje wiele uroku i piękna Ziemi Dynowskiej.


Trochę historii

Gmina Dynów jest jedną ze 160 gmin województwa podkarpackiego. Na mapie administracyjnej Polski zaistniała od roku 1991.  Pierwsze pisemne wzmianki mówiące o miejscowościach wchodzących w skład Gminy Dynów dotyczą Bachórza – rok 1377. W 1359 roku Kazimierz Wielki rozpoczął na tych terenach wielką akcję osiedleńczą, lokując na prawie niemieckim osady: Łubno – rok 1424, Laskówka – rok 1425, Ulanica – rok 1436, Pawłokoma – rok 1441, Dylągowa – rok 1484, Harta – rok 1429. Tereny gminy Dynów, podzielone pomiędzy różnych właścicieli, były miejscem rozstrzygania przez nich samych różnego rodzaju sporów i pretensji. Ostatnimi właścicielami ziem wchodzących obecnie w skład gminy Dynów była rodzina Skrzyńskich w Bachórzu i rodzina Starzeńskich w Dąbrówce Starzeńskiej.


Kultura i oświata

Na terenie gminy Dynów działa Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibą w Bachórzu. W jej skład wchodzi 8 filii w : Nr 1 w Dąbrówce Starzeńskiej Nr 2 w Dylągowej Nr 3 w Harcie (Dom Strażaka) Nr 4 w Harcie (Dom Ludowy) Nr 5 w Laskówce Nr 6 w Łubnie Nr 7 w Ulanicy Nr 8 w Wyrębach Pod patronatem Gminy Dynów działają: Kapela Ludowa – „ Bachórzanie” (założona w 1959 roku), oraz Zespół Śpiewaczy Kobiet z Pawłokomy – „ Pogórzanki”. W miejscowości Harta istnieje Strażacka Orkiestra Dęta.