Czcionka:

Kontrast:

Sprawozdania jst

Opublikowano 14 stycznia 2024, 05:27
Sprawozdania finansowe za 2023 r.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r.
 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 r.
 Informacja dodatkowa za 2023 r.
 Rachunek zysków i strat jednostki za 2023 r.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 r.
  Korekty sprawozdań finansowych za 2023 r.
Rachunek zysków i strat jednostki za 2023 r. - korekta nr 1
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 r. - korekta nr 1
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-04-30 10:00:00 Stanisław Baran Sprawozdania za 2023 r.
2024-05-29 13:14:00 Stanisław Baran Korekty sprawozdań finansowych za 2023 r.