Czcionka:

Kontrast:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr ewid: 1826 obręb Harta, gmina Dynów”

Opublikowano 11 stycznia 2024, 12:03