Czcionka:

Kontrast:

Referaty

Opublikowano 5 lipca 2023, 03:28

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy, które przy załatwieniu spraw używają następujących symboli literowych:

1. Wójt Gminy (W)

2. Sekretarz Gminy (SE)

3. Skarbnik Gminy (SK)


I. Referat Finansowy (RF) w skład, którego wchodzą:

a. kierownik referatu – Skarbnik Gminy

b. stanowisko ds. księgowości budżetowej

c. stanowisko ds. księgowości budżetowej

d. stanowisko ds. księgowości budżetowej

e. stanowisko ds. księgowości budżetowej

f. stanowisko ds. płac

g. stanowisko ds. obsługi kasowej


II. Referat Podatkowy (RP) w skład, którego wchodzą:

a. kierownik referatu (ABI)

b. stanowisko ds. podatków

c. stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami

d. stanowisko ds. księgowości podatkowej

e. stanowisko ds. administracyjnej obsługi klienta


III. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (ROiSO) w skład, którego wchodzą:

a. kierownik referatu

b. stanowisko ds. ewidencji ludności

c. stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i przeciwdziałania uzależnieniom

d. stanowisko ds. informatycznych (ASI) – pełnomocnik ds. informacji niejawnych

e. stanowisko ds. wojskowych

f. stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu


IV. Referat Oświaty (RO) w skład, którego wchodzą:

a. kierownik referatu

b. główny księgowy dla szkół

c. stanowisko ds. płac

d. stanowisko ds. kadr oświaty i stypendiów

e. stanowisko ds. obsługi kasowej


V. Dział obsługi technicznej (DOB) w skład, którego wchodzą:

a. specjalista ds. technicznych i gospodarczych – kierownik działu

b. sprzątaczka (2)

c. kierowca (3)

d. operator koparki (1)

e. pracownik gospodarczy (2)

f. konserwator, palacz oc


VI. Referat Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Promocji i Funduszy (RIIKPiF) w skład, którego wchodzą:

a. kierownik referatu

b. stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji

c. stanowisko ds. ochrony środowiska

d. stanowisko ds. promocji i pozyskiwania funduszy

e. stanowisko ds. remontów, zamówień publicznych

f. stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami

g. stanowisko ds. dróg