Czcionka:

Kontrast:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienie znak: RIIKPiF.6220.4.2024 z dnia 19.03.2024 r., zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadnia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o nr ewid: 377, 378, 379 obręb Łubno, gmina Dynów” do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.

Opublikowano 19 marca 2024, 02:56