Czcionka:

Kontrast:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienie znak: RIIKPiF.6220.4.2024 z dnia 19.03.2024 r., o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o nr ewid: 377, 378, 379 obręb Łubno, gmina Dynów”

Opublikowano 19 marca 2024, 02:52