Czcionka:

Kontrast:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienie znak: RIIKPiF.6220.5.2024 z dnia 20.03.2024 r., o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej na części działki o nr ewid: 2809 obręb Łubno, gmina Dynów”

Opublikowano 20 marca 2024, 03:32