Czcionka:

Kontrast:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienie znak: RIIKPiF.6220.5.2024 z dnia 20.03.2024 r., zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadnia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej na części działki o nr ewid: 2809 obręb Łubno, gmina Dynów” do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.

Opublikowano 20 marca 2024, 03:28