Czcionka:

Kontrast:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1704/3 w obrębie Bachórz, gmina Dynów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Opublikowano 27 marca 2024, 10:40