Czcionka:

Kontrast:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bachórz i Harta gm. Dynów”

Opublikowano 17 kwietnia 2024, 02:49