Czcionka:

Kontrast:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 05.06.2024 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: ,,Przebudowa na kablową linii 15kV Dynów – Sanok na odcinku „Las Łubno” od słupa nr 39 do słupa nr 77” na działkach o numerach ewid. 640, 636, 632/2, 689, 672, 674, 676, 683, 684, 687/3, 699, 705/1, 705/3, 716, 727, 724/1, 754, 753, 755, 758, 759/2, 1694, 1691, 293, 1802, 1803/1, 1807, 1811/2, 1810, 1818, 1820, 1825, 1829, 1854, 1869, 1870, 1872, 1943, 1942, 1930/1, 1931, 1933, 1932, 1924, 1937, 1916, 2016/2, 2016/3, 1919/1, 2017/72, 2017/61, 2017/69, 2017/59, 2017/60, 2017/58, 2017/57, 2131/2, 2131/3, 2017/56, 2131/3, 2017/55, 2017/54, 2225, 2232/6, 2233/2, 2233/1, 2234, 2237, 2236, 2239/1, 2239/2, 2239/3 położonych w obrębie ewid. Łubno, gmina Dynów oraz na działkach 372, 370, 373, 439, 440, 441, 465, 272, 467/1, 467/2, 470, 485, 484, 488, 490, 492, 494, 496, 501, 506, 508, 507, 512/1 położonych w obrębie ewid. Hłudno, gmina Nozdrzec.

Opublikowano 5 czerwca 2024, 02:47