Czcionka:

Kontrast:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 18.06.2024r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: ,,Przebudowa na kablową linii 15kV Dynów – Sanok na odcinku „Las Łubno” od słupa nr 39 do słupa nr 77” na działkach o numerach ewid. 1838, 1848, 1849, 1853, 1854, 1863/1, 1863/2, 1865/2, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1872, 1916, 1919/1, 1924, 1930/1, 1931, 1932, 1937, 1942, 1943, 2016/2, 2016/3, 2017/54, 2017/55, 2017/56, 2017/57, 2017/58, 2017/59, 2017/60, 2017/61, 2017/72, 2131/2, 2131/3, 2232/6, 2233/1, 2233/2, 2234, 2235, 2236, 2239/1, 2239/2, 2239/3, 293, 632/2, 636, 640, 674, 676, 683, 684, 687/3, 688, 689, 699, 705/1, 705/3, 716, 724/1, 727, 753, 754, 755, 758, 759/2, położonych w obrębie ewid. Łubno, gmina Dynów oraz na działkach 367, 372, 439, 440, 441, 465, 467/1, 467/2, 494, 503/1, 506, 507, 508, 512/1, 272 położonych w obrębie ewid. Hłudno, gmina Nozdrzec.

Opublikowano 18 czerwca 2024, 11:19