Czcionka:

Kontrast:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 13.03.2024r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: ,,Budowa powiązania pomiędzy trzonem linii 15 kV Dynów-Dylągowa a linią Dynów-Nozdrzec odgałęzienie do stacji „Dąbrówka Starzeńska” wraz z budową stacji „Dąbrówka Starzeńska 6” na działkach o numerach ewid. 11, 12, 13, 1545, 1530/2, 1530/3, 1510/2, 1451, 1530/1, 1541/6, 1541/4, 1448, 1445, 1365, 1364, 1362/3, 1363, 1358, 1360, 1362/16, 1362/26, 1362/12, 1362/10, 1362/9, 1071, 475/2, 474, 473, 470, 480 położonych w obrębie ewid. Dąbrówka Starzeńska, gmina Dynów oraz na działkach 3011, 3012, 3263/6, 3277/2, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3667/2, 3668/1, 3668/15, 163/1, 3671, 3672/1, 3473/2, 3474/6, 3474/4, 3510/2, 3510/3, 3534/2, 3541, 3540, 3544, 3543 położonych w obrębie ewid. Bartkówka, gmina Miejska Dynów.

Opublikowano 13 marca 2024, 04:01