Czcionka:

Kontrast:

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia – spięcia technologicznego w miejscowościach Wesoła i Wyręby” na działkach nr ewid. 4141 Wesoła oraz 74/2 Wyręby

Opublikowano 12 marca 2024, 08:51