Czcionka:

Kontrast:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 26.02.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: ,,Budowa stacji bazowej RZE7141A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na części działki o numerze ewid. 1184 położonej w miejscowości Ulanica, gmina Dynów.

Opublikowano 26 lutego 2024, 01:49