Czcionka:

Kontrast:

Zatrudnienia

Opublikowano 7 lipca 2023, 04:04
2023-06-20Nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie
link do dokumentu
2023-06-05ZARZĄDZENIE NR 50/2023 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 5 czerwca 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcielink do dokumentu
2023-04-26ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DYNÓW w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów szkółZARZĄDZENIE NR 35/2023 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bachórzu

ZARZĄDZENIE NR 36/2023 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dylągowej

ZARZĄDZENIE NR 37/2023 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubnie

ZARZĄDZENIE NR 38/2023 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawłokomie

Zarządzenie Nr 43/2023 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie
2023-03-08ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DYNÓW w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkółZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 6 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bachórzu

ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 6 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie

ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 6 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Łubnie

ZARZĄDZENIE NR 20/2023 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 6 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawłokomie

ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 6 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dylągowej