Czcionka:

Kontrast:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o nr ewid: 377, 378, 379 w obrębie Łubno, gmina Dynów”

Opublikowano 14 lutego 2024, 09:00