Czcionka:

Kontrast:

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki o nr ewid: 2809 w obrębie Łubno, gmina Dynów”

Opublikowano 19 lutego 2024, 03:35