Czcionka:

Kontrast:

Zawiadomienie – obwieszczenie w sprawie wydania decyzji przenoszącej prawa nabyte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr ewid: 166/1 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat rzeszowski”

Opublikowano 8 lipca 2024, 03:33