Czcionka:

Kontrast:

Obiewszczenia

Opublikowano 7 lipca 2023, 03:24
DataTreśćLink
2023-06-20Obwieszczenie o odmowie wszczęcia postepowania dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa składu drewna w leśnictwie Szklary na działkach o nr ewidencyjnych 2531, 2532 położonych w miejscowości Bachórz”link do dokumentu
2023-05-29OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 29.05.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: ,,Budowa stacji bazowej RZE7139A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na części działki o numerze ewid. 2869 położonej w miejscowości Łubno, gmina Dynów.link do dokumentu
2023-05-26Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1704/3 w obrębie Bachórz, gmina Dynów.link do dokumentu
2023-05-05Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP z dnia 26.04.2023r. znak RZ.ZUZ.3.4210.117.2023.PKlink do dokumentu
2023-05-05Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP z dnia 26.04.2023r. znak RZ.ZUZ.3.4210.115.2023.PKlink do dokumentu
2023-05-05Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP z dnia 26.04.2023r. znak RZ.ZUZ.3.4210.414.2021.PKlink do dokumentu
2023-04-28OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 28.04.2023r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: ,,Budowa telekomunikacyjnej napowietrznej linii kablowej i telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej” na działkach o numerze ewid. 1546, 1543/1, 1543/2, 1541/4, 1542/2, 1541/6, 1540/2, 1539/2, 1538/1, 1537/1, 1536/5, 1536/6, 1536/3, 1536/4 położonych w obrębie ewid. Dąbrówka Starzeńska, gmina Dynów oraz na działkach 3536, 3541, 3540, 3539 położonych w obrębie ewid. Bartkówka, gmina Miejska Dynówlink do dokumentu
2023-04-14Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2022 w miejscowości ŁubnoPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY DYNÓW w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2022 w miejscowości Łubno

Rysunek miejscowego planu
2023-04-06OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1/2022 W MIEJSCOWOŚCI ŁUBNOlink do dokumentu
2023-04-05OBWIESZCZENIE w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz od km około 180+362 do km około 186+955 wraz z odcinkami nawiązania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”link do dokumentu
2023-03-31OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2023r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023r. na terenie województwa podkarpackiegolink do dokumentu
2023-03-20OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr ewid: 188 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat rzeszowski”Zawiadomienie o odmowie

Podanie do wiadomosci publicznej

Decyzja odmowna
2023-02-22Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr ewid: 188 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat rzeszowski”link do dokumentu
2023-02-09Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Poszerzeniu odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica – Wólka 1”, na tereny sąsiednich działek gruntowych” nr ewid. 22, 37/2, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 78, 79, 81, 82, 84 w miejscowości Ulanica, gmina Dynówlink do dokumentu
2023-02-09Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Poszerzeniu odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica – Wólka 1”, na tereny sąsiednich działek gruntowych” nr ewid. 22, 37/2, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 78, 79, 81, 82, 84 w miejscowości Ulanica, gmina Dynówlink do dokumentu
2023-02-08OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 08.02.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: ,,Budowa telekomunikacyjnej napowietrznej linii kablowej i telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej” na działkach o numerze ewid. 1546, 1543/1, 1543/2, 1541/4, 1542/2, 1541/6, 1540/2, 1539/2, 1538/1, 1537/1, 1536/5, 1536/6, 1536/3, 1536/4 położonych w obrębie ewid. Dąbrówka Starzeńska, gmina Dynów oraz na działkach 3536, 3541, 3540 położonych w obrębie ewid. Bartkówka, gmina Miejska Dynów.link do dokumentu
2023-01-16Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachlink do dokumentu
2023-01-12Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Poszerzeniu odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica – Wólka 1”  na tereny sąsiednich działek gruntowych  nr ewid. 22, 37/2, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 78, 79, 81, 82, 84 w miejscowości Ulanica, gmina Dynówlink do dokumentu