Czcionka:

Kontrast:

Obwieszczenie z dnia 19.02.2024r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr ewid: 697/2 obręb Łubno, gmina Dynów”

Opublikowano 19 lutego 2024, 03:42