Czcionka:

Kontrast:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 19.02.2024r., znak: RIIKPiF.6220.1.2024 o zawieszeniu postępowania w sprawie ,,Budowy farmy fotowoltaicznej na części działki nr ewid: 697/2 obręb Łubno, gmina Dynów

Opublikowano 19 lutego 2024, 03:50