Czcionka:

Kontrast:

Obwieszczenie znak: RIIKPiF.6220.2.2024 z dnia 20.02.2024r., o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr ewid: 1826 obręb Harta, gmina Dynów”

Opublikowano 20 lutego 2024, 09:09