Czcionka:

Kontrast:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 20.02.2024r., znak: RIIKPiF.6220.2.2024 o zawieszeniu postępowania w sprawie ,,Budowy farmy fotowoltaicznej na części działki nr ewid: 1826 obręb Harta, gmina Dynów”

Opublikowano 20 lutego 2024, 09:20